Lista preliminare e përfituesve të programit “Rritja e pjesëmarrësve të studentëve Romë në edukimin terciar dhe trazicioni në tregun e punës në Kosovë për vitin 2019-2020”.

Preliminarna Lista korisnika Programa “Povecanje participacje Romskih studenata u tercijalnom obrazovanju i trazicija na trziste rada na Kosovu za godinu 2019-2020”.

Preliminary list of the beneficiaries of the program “Increasing access and participation of Roma students in tertiary education and transition to labour market in Kosovo” for academic year 2019-2020”.

nr Emri dhe Mbiemri Vendi Universiteti Fakulteti Viti Totall
1 Egzon Ibishi Prishtinë UP “Hasan Prishtina” Juridik 3 187
2 Fitore Zeqiri Pejë “Haxhi Zeka” Pejë Juridik I përgjithshëm 3 183
3 Blerina Ramadanaj Pejë “Fehmi Agani” Gjakovë Mjeksi- Infermjeri 2 182
4 Valon Berisha Rahovec UP “Hasan Prishtina” Ndertimtari dhe Arkitekturë 2 177
5 Elvis Avdiu Lipjan RIT, Prishtinë IT dhe Menagjment 2 175
6 Nuhi Berisha Fushë Kosovë Kolegji Dardania, Prishtinë Psikologji dhe Studime Menagjeriale 2 150
7 Enisa Kurti Gjakovë “Fehmi Agani” Gjakovë Edukim- Parashkollor 2 137

 

Studentët të cilët nuk janë pranuar kanë të drejt ankese 7 ditë nga data e publikimit të listave preliminare. Ankesat duhet të dërgohen vetëm në mënyrë elektronike në email adresën: [email protected]

Studenti koji nisu prihvaceni ima pravo da se zale 7 dana od objavljivanja preliminarne listi. Zalbe se salju iskljucivo elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]

Students who are not accepted, they have right to appeal 7 days from the date of publication of the preliminary lists. Complaints should be addressed to the following email address: [email protected]

Me Respekt,

Roma Versitas Kosovo

Lista preliminare e përfituesve të programit TE-KOS 2019-2020

 

Leave a Reply