Listat preliminare të përfituesve te Programit “Roma Versitas” Kosovo për vitin akademik 2019/2020; Preliminarna Lista korisnika Programa “Roma Versitas” Kosovo za akademsku godinu 2019/2020; Preliminary list of the beneficiaries of the “Roma Versitas” Kosovo Program for academic year 2019/2020

Lista preliminare e studentëve të pranuar sipas pikëve të fituara për vitin akademik 2019/2020 të programit përkrahja akademike Roma Versitas Kosovo

Emri Emri Prindit Mbiemri Pikët Qendra
Laureta Kadri Gemajli 85 Prishtinë
Jetmira Afrim Kodrolli 81 Prishtinë
Yllka Mentor Deva 81 Prishtinë
Nurije Albert Zymeri 79 Prishtinë
Arjeta Ragip Radi 77 Pejë
Mukadeze Ergin Berisha 77 Prizren
Xhennete Ruzhdi Shabani 77 Prishtinë
Mersime Sefedin Kryeziu 76 Prizren
Zymryte Ilir Neza 76 Prizren
Enis Armend Kinolli 75 Prishtinë
Besarta Ali Pajaziti 75 Prizren
Fitore Jeton Zeqiri 75 Pejë
Fatlinda Luan Radi 75 Pejë
Florinda Daut Abdullahu 74 Prishtinë
Jonatina Skender Radi 73 Pejë
Lejla Bardyl Veshalli 72 Prizren
Enisa Dugagjin Kurti 71 Prizren
Suanita Besmir Kapllani 71 Prizren
Blerina Florim Ramadanaj 70 Pejë
Kaltrina Mentor Podrimja 70 Prizren
Kujtim Naser Braha 70 Prishtinë
Gjyljeta Nevruz Gunga 70 Prishtinë
Agnesa Gani Toska 69 Pejë
Hyrishah Sejfedin Kryeziu 69 Prizren
Qëndresa Fatmir Karaxha 69 Prizren
Evgina Engin Kallo 68 Prizren
Merita Blerim Topalli 68 Prishtinë
Muzafer Bajram Ramadani 68 Prishtinë
Hanumshahe Agron Dalipi 68 Prishtinë
Sabina Rafet Berisha 68 Prizren
Samir Senad Keric 68 Prishtinë
Elhame Agron Dalipi 67 Prishtinë
Elfrida Engin Kallo 67 Prizren
Mukadeze Engin Berisha 67 Pejë
Elvir Sinan Hamza 66 Prizren
Valon Refki Berisha 66 Prishtinë
Emine Smajl Bajrami 65 Pejë
Arlinda Bekim Muqa 65 Pejë
Lule Nim Fila 65 Prizren
Bujar Bashkim Dujako 64 Prizren
Kahreman Eroll Kreka 64 Prizren
Nuhi Ramadan Morina 64 Prizren
Visar Shaq Kukaqi 64 Prishtinë
Benjamin Nexhip Menekshe 63 Prishtinë
Egzon Bashkim Ibishi 63 Prishtinë
Erik Gani Qorri 63 Pejë
Gazmend Muhamet Qyqalla 63 Prishtinë
Ergjan Bajram Mehmeti 62 Prishtinë
Gjyljeta Nevruz Gunga 62 Prizren
Smajl Gjevat Demaj 62 Pejë
Suraj Adnan Prizreni 62 Prizren
Adea Flurim Berisha 61 Pejë
Enes Miljaim Eminovic 61 Prishtinë
Zenun Gezim Xhaferi 61 Pejë
Xhevahire Dugagjin Kurti 61 Prishtinë
Agreta Afrim Krasniqi 60 Pejë
Gezim Muhamet Qehaja 60 Prizren
Furkan Dashnor Ago 60 Prishtinë
Denis Fehmi Avdiu 59 Prishtinë
Margita Faruk Rexhepi 59 Prizren
Erduhan Saip Ramic 58 Prishtinë
Bilall Muzafer Ramadani 57 Prishtinë
Egzona Sali Xhigolli 57 Prishtinë
Milaim Osman Jasarevic 57 Prishtinë
Shemsi Imri Kodrolli 57 Prishtinë
Bedrije Irfan Hashimi 56 Pejë
Arbrijan Afrim Qakolli 56 Pejë
Elbasan Muhamet Maleshaj 56 Pejë
Arton Sami Kryeziu 55 Prizren
Blendona Mustafë Shaptollaj 55 Pejë
Demir Selman Osmani 55 Prishtinë
Sibelgjan Dashnor Ago 55 Prizren
Fatlum Gjemersad Berisha 53 Pejë
Fatos Gugagjin Mamusha 52 Prizren
Gentina Sali Hoti 51 Pejë
Damir Ramadan Jasarevic 50 Prishtinë
Nuhi Ahmet Berisha 49 Prishtinë
Alen Samil Celic 47 Prishtinë
Gyli Haxhi Imeri 40 Pejë
Fatlum Haxhi Sykaj 35 Pejë

 

Studentët të cilët nuk janë pranuar dhe emri i tyre nuk është në listë kanë të drejt ankese 7 ditë nga data e publikimit të listave preliminare. Ankesat duhet të dërgohen vetëm në mënyrë elektronike në email adresën: [email protected]

Studenti koji nisu prihvaceni i kojim imena nisu na listi ima pravo da se žali 7 dana od objavljivanja preliminarnih listi. Žalbe se šalju iskljucivo elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]

Students who are not accepted and their names are not in the list, they have right to appeal 7 days from the date of publication of the preliminary lists. Complaints should be addressed to the following email address: [email protected]

Me Respekt,

Roma Versitas Kosovo

Date:  21 Tetor 2019

Lista preliminare e Studentëve sipas pikëve për vitin akademik 2019-2020

 

Job title: Project Assistant

JOB DESCRIPTION – Roma Versitas Kosovo Project Assistant

Job title: Project Assistant

About project: “Communities’ Rights and Youth Awareness for Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo”.
The proposal is specifically concerned with the promotion and awareness of vulnerable populations’ rights through its overall project goal to promote understanding of fundamental rights amongst Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo.

Main duties and responsibilities:

Assist in implementation of all activities within the projects implemented by RV Kosovo
Assist in project activity and research
Conduct thorough desk research
Assists in preparing final narrative reports
Responsible for all logistics with regard to projects’ activities
Responsible to update the monitoring and evaluation database for project

Details about the position

Place: Prishtina
Starting date: Oktober 2019 Duration: 10 months
Status: Part time

 • Key qualifications:
 • Bachelor’s degree on social sciences
  At least one year of working experience in project implementation in Kosovo local NGOs
  Knowledge of social and political context of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in Kosovo.
  Excellent speaking and writing skills in Albanian and English, while Serbian language is
  an asset
  Excellent communication and interpersonal skills
  Ready to work in a diverse and dynamic working environment

Candidates should apply with CV and Motivation Letter until 22nd October 2019 by e-mail to [email protected] Only shortlisted candidates will be contacted.

Download the call

KONKURS PËR PRANIMIN E BURSISTËVE/PËRFITUESVE TË PROGRAMIT

QËLLIMI

Qëllimi i projektit është ngritja e qasjes dhe pjesëmarrja ë studentëve Romë në arsimin
terciar dhe kalimin në tregun e punës në Kosovë, si pjesë e rritjes së mundësive për
arsimimin e studentëve romë dhe të rinisë romë në Kosovë i cili implementohet nga
Roma Versitas Kosovo . Programi për “Ngritjen e mundësive për edukimin e të rinjve dhe
studentëve Romë në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi” financohet nga Roma
Education Fund – REF dhe Bashkimi Evropian – BE.

PËRFITIMET NGA PROGRAMI
Studentët të cilët do bëhen pjesë e programit për Ngritjen e pjesëmarrjes dhe
qasjes së studentëve romë në arsimin terciar dhe kalimi në tregun e punës në
Kosovë do të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe të përfitojnë këto shërbime:
I. Skemën e Tutor-imit dhe Mentorimi (orë mësimore shtesë për lëndët në të
cilat studenti konsideron që ka nevojë),
II. Shërbimet e zhvillimit Akademik (trajnime profesionale),
III. Bursat,
IV. Punë praktike

KUSHTET PËR APLIKIM
Si pjesë e programit “Ngritja e pjesëmarrjes dhe qasjes së studentëve romë në arsimin
terciar dhe kalimi në tregun e punës në Kosovë” për ngritjen e normës së vijimit dhe
kapaciteteve akademike të studentëve universitarë të komuniteteve në Ballkanin
Perëndimor dhe Turqi i cili financohet nga Fondi i Edukimit të Romëve, dhe Bashkimi
Evropian, Roma Versitas Kosovo, hap konkurs për pranimin e përfituesve nga programi i
bursave dhe për ngritjen e kapaciteteve akademike për vitin akademik 2018/2019.

The project is funded by Europian Union and Roma Education Fund
Në këtë program kanë të drejtë të aplikojnë studentët të cilët kanë status të
studentit aktiv për vitin akademik 2018/2019.

Kandidatet e gjinisë femërore do të kenë përparësi në zgjedhjen e përfitueseve të
rinj.
Studentët të cilët janë përfitues të bursës nga REF-i (RMUSP), MEST-i apo
ndonjë institucion tjetër nuk do të kenë të drejt që të përfitojnë nga programi.
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR APLIKIM
Kandidati/ja që aplikon në këtë konkurs duhet t’i bjerë këto dokumente, respektivisht
formularët e mëposhtëm:
1. APLIKACIONIN E PLOTESUAR (aplikacion mudneni me gjet ne
http://www.romaversitas.org/category/our-news/ )
2. VËRTETIMIN NGA FAKULTETI ME SHËNIM TË VITIT TË VIJIMIT TË
STUDIMEVE DHE ÇERTIFIKATA E NOTAVE (jo më vjetër se dy muaj) ;
3. FOTOKOPIA E LETERNJOFTIMIT DHE LLOGARIA BANKARE (valide në emër
të studentit);
4. NJË LETER MOTIVUES LIDHUR ME PËRZGJEDHJEN E
FAKULTETIT/DREJTIMIT TË STUDIMEVE, DHE ÇFARE PLANESH TË
MËTUTJESHME I KA KANDIDATI/JA PAS PËRFUNDIMIT TË STUDIMEVE
(MAKSIMUM DY FAQE);
5. NJË LETËR REKOMANDIM NGA NDONJË INSTITUCION PËR PUNËN
VULLNETARE QË STUDENTI KA BËRË GJATË SHKOLLIMIT.
6. ESE ME TEMËN “SFIDAT DHE PËRPARËSIT E ROMËVE DHE RINIS NË
KOSOVË” (MAKSIMUM DY FAQE).
AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTEVE
Afati për të aplikuar në konkurs fillon nga 05.12. të vitit 2018 dhe do të zgjasë deri
15.12.2018.
KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE
Renditja e kandidatëve përfitues të programit bëhet sipas nevojës per përfitim të
mbështetjes akademike si dhe kjo bursë është në baza meritore të suksesit të
studentëve:
– distancës fizike prej vendit ku jeton nxënësi deri te fakulteti;
– studentët të universitetit publik dhe privat;
– suksesit gjatë vitit të kaluar;
– certifikata/mirënjohje/diploma të fituara nga ana studentëve;
– kandidatët femra do të kenë përparësi në përzgjedhje;

The project is funded by Europian Union and Roma Education Fund

Kandidatët rangohen sipas numrit të tërësishëm të poenëve të përfituara nga kriteret e
përcaktuara nga dokumentet e dorëzuara.
PROCEDURA E APLIKIMIT
Kandidati/ja i interesuar për përfitimin nga ky program mund t’i marrë aplikacionet si dhe
t’i dërgojë aplikacionin e kompletuar dhe dokumentet e nevojshme në zyrën e Roma
Versitas Kosova në Prishtinë dhe/apo në zyrat e njëjta në Pejë dhe Prizren.
Po ashtu mundeni te dërgoni aplikacionin ne email [email protected] ku mund te
cekeni tek subjekti: Roma Versitas Kosovo aplikacion për programin DG NEAR emri
dhe mbiemri i aplikuesit.
Rezultati sipas rang-listës të pranuar do të jenë të publikuar në web faqen dhe rrjetet
sociale e RV Kosovës, në afat jo më të gjatë se një jave nga dita e mbylljes së konkursit.
Çdo kandidat ka të drejtë mospajtimi me rang-listën finale, në afat prej 5 ditësh prej ditës
së shpalljes së rezultateve, kandidati/ja mund ta dërgoje ankesën e tij/saj në komisionin
përzgjedhës të programit për këto çështje. Ankesa duhet të jetë i arsyetuar, përkatësisht
me të të jenë të bashkangjitura dokumentet e nevojshme. Ankesat të cilat nuk
arsyetohet përmes dokumenteve zyrtare, nuk do të konsiderohet. Përgjigja në ankesë
do të jepet brenda 7 (shtatë) ditësh.
Përfituesit/ës e këtij programi do t’iu ndërpritet pjesëmarrja në program në rast të
prezantimit të dokumenteve jo valide, informatave të pavërteta, në rast kur përfituesi nuk
dëshmon progres (përparim) në studime dhe/ose në rast të braktisjes së
fakultetit/studimeve. Studentët të cilët kanë marrë bursa nga Ministria e Arsimit, RMUSP
apo institucione tjera nuk kanë të drejtë në përfitimin e kësaj burse.
Për më shumë informata mund të na kontaktoni përmes telefonit në 049/268-700
Prizren, 049 268 800 Pejë, 049 268 500 Prishtinë ose përmes e-mail adresës:
[email protected] , [email protected] , [email protected] , dhe
[email protected] , gjithashtu informatat mund ti merrni edhe nga web faqja
www.romaversitas.org

Roma Versitas Program Aplikacioni për student të komuniteteve për vitin akademik 2018-2019

Percjellnani në FaceBook dhe Instagram: rvkosovo

Listat preliminare të përfituesve te Programit “Roma Versitas” Kosovo për vitin akademik 2018/2019

Listat preliminare të përfituesve te Programit “Roma Versitas” Kosovo për vitin akademik 2018/2019

Preliminarna Lista korisnika Programa “Roma Versitas” Kosovo za akademsku godinu 2018/2019

Preliminary list of the beneficiaries of the “Roma Versitas” Kosovo Program for academic year 2018/2019

Lista preliminare e Studentëve sipas pikëve për vitin akademik 2018-2019 Per publikim

Roma Versitas Kosovo signs a Memorandum of Understanding with IBCM

Today, February 2nd 2018, IBCM signed a Memorandum of Understanding with Roma Versitas Kosovo, aiming to support the education of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo (more about Roma Versitas here). Through this MoU we establish a formal basis for cooperation between the college and Roma Versitas. Our mutual goal is to further strengthen the partnership and work together in concrete projects to help the empowerment of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo through education.

We from IBCM want to express our thanks to the Roma Versitas Kosovo team, Genc Broqi and Avni Mustafa for their constructiveness and wholeheartedly willingness to make this cooperation happen and be the first step towards of series of joint activities between our organizations. Soon, IBCM and Roma Versitas will work together in expanding the IBCM English Academy to reach the youth of these communities, moving on to organizing soft skills training and work on other ways to boost the skills level of Roma, Ashkali and Egyptian youth.

Fields of cooperation agreed between Roma Versitas and IBCM include: exchange of information and activities aiming to support the education of the RAE in Kosovo. Both organizations aim to create opportunities for meetings and cooperation of academic staff, current or potential students, parents and other important actors to raise awareness on the importance of further education of the Roma, Ashkali and Egyptian community. Cooperation also involves collaboration in professional activities including research, joint training, workshops, English courses, seminars, and conferences. Both organizations will also support each other in the fields of promotion of ideas in the benefit of RAE community’s students, and developing activities in the benefit of the communities and other administrative and logistic support.

Through this cooperation IBCM and Roma Versitas reaffirm their commitment to further support the education in Kosovo. IBCM and Roma Versitas look forward to working closely together to design and implement concrete activities to supporting the Roma, Ashkali and Egyptian youth.