Lista preliminare e studentëve të pranuar sipas pikëve të fituara për vitin akademik 2019/2020 të programit përkrahja akademike Roma Versitas Kosovo Emri Emri Prindit Mbiemri Pikët Qendra Laureta Kadri Gemajli 85 Prishtinë Jetmira Afrim Kodrolli 81 Prishtinë Yllka Mentor Deva 81 Prishtinë…

read more

Listat preliminare të përfituesve te Programit “Roma Versitas” Kosovo për vitin akademik 2018/2019 Preliminarna Lista korisnika Programa “Roma Versitas” Kosovo za akademsku godinu 2018/2019 Preliminary list of the beneficiaries of the “Roma Versitas” Kosovo Program for academic year 2018/2019 Lista preliminare e…

read more