QËLLIMI PËRFITIMET NGA PROGRAMIObjektivi i zhvillimit të projektit (PDO) është të rrisë performancën akademike, shkallën e diplomimit dhe të rrisë mundësitë e arsimit dhe punësimit për studentët romë të vitit të parë dhe të diplomuarit romë, ndërkohë që të ndërtojë zhvillimin profesional…

read more