Image may contain: 1 person, textMemorial nights for our late poet and prof. Kujtim Paçaku

On students` initiative of the “Roma Versitas Kosova” center, we have the honor and the pleasure of inviting you to the memorial nights for our late poet and Professor Kujtim Paçaku. Commemorative nights will be held inthree cities of Kosovo where the organization in question is currently operating. Except that there will be chosen readers, guests will also have the opportunity to read poems on their own accord written by our late poet Kujtim Paçaku. Your presence will be highly appreciated. Sincerely, students of the “Roma Versitas Kosova” Center.

**********************
Image may contain: 1 person, textNetët përkujtimore për poetin dhe prof. Kujtim Paçaku

Me iniciativën e studentëve të Qendrës Studentore “Roma Versitas Kosova” kemi nderin dhe kënaqësinë të ju ftojmë në netët përkujtimore për poetin dhe profesorin e ndjerë Kujtim Paçaku. Netët përkujtomore do të mbahen në tri qytetet e Kosovës ku edhe funksionon organizata në fjalë. Përveq se do të ketë lexues të zgjedhur, edhe mysafirët do të kenë rast të i lexojnë poezitë e poetit të ndjerë Kujtim Paçaku të cilët do i zgjedhin vetë. Ardhaj juaj do të çmohet lartë. Sinqerisht, Studentët e qendrës “Roma Versitas Kosova”.

**********************
Image may contain: 1 person, textKomemoraciake rakya vash o poeti thay prof. Kujtim Paçaku

Pe studentengi inciativa e centrosko “Roma Versitas Kosova” simen ulavdo qalaripe thay respekti tekharatumen pe komemoraciake rakya vash amaro rahmetliya poeti thay profesori Kujtim Paçaku. O komemoraciake rakya ka adikergyon ko trin diza kote ini funksioninela e organizacie pe alav. Desar kay ka oven alosarde drabarne, vi o misafirya shay ka drabaren poezie kolen korkore alosarna, hramime kotar amaro poeti Kujtim Paçaku. Tumaro avipe ka uqe evaluingyol. Respektea, o studentya e centrosko “Roma Versitas Kosova”

Leave a Reply