Në mes të:

Roma Versitas Kosovo, Organizatë joqeveritare duke u përfaqësuar nga Avni Mustafa, Drejtor Ekzekutiv

dhe 

Komunës së Prizrenit, Përkatësisht: z.Mytaher Haskuka Kryetar i Komunës së Prizrenit

Roma Versitas Kosovo 

Roma Versitas Kosovo (RVK) si organizatë jo qeveritare lidhë këtë Marrëveshje Partneriteti me qëllim të bashkëpunimit për implementimin e aktiviteteve në Projektin :”Edukimi, Punësimi, Partneriteti dhe Barazia Gjinore: Formula e suksesit për Romët në VET” Projekt i cili ka focus të vecantë në fushën e Edukimit dhe Punësimit si dhe aktivitete të cilat ndërlidhen me edukimin dhe punësimin tek të rinjët e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian.

07.07.2021 Roma Versitas Kosovo organized a meeting with the Mayor of Municipality of Prizren Mr Mytaher Haskuka where we signed the cooperation agreement and discussed the concrete steps of cooperation in the field of Education and Employment.

In this meeting participated Project Coordinator Mrs Kadrije Krasniqi where she raised as an issue the education and employment of young people, especially girls from the Roma, Ashkali and Egyptian communities. The Mayor stated that in the future we can organize a joint meeting to increase the participation of young people in the labour market by organizing a meeting with private companies and the RVK where they will be able to discuss more employee profiles and opportunities.

As foreseen in the cooperation agreement, the coordination for the scholarship program will take place within the municipal directorate for education as well as for any other activities involved in the WinForVet project other departments will be involved.

On the behalf of Roma Versitas Kosovo.

Kadrije Krasniqi