Të nderuar,


Faleminderit shumë për aplikimin e juaj në programin VET. Fakti  që pranuam rreth 200 aplikacione, na dëshmon se puna jonë është me vlerë dhe nevojat janë të mëdha.

Ne jemi të kënaqur të ju prezantojmë listën preliminare të programit VET për vitin 2020-2021.