Listat preliminare të përfituesve te Programit “Roma Versitas” Kosovo për vitin akademik 2018/2019

Preliminarna Lista korisnika Programa “Roma Versitas” Kosovo za akademsku godinu 2018/2019

Preliminary list of the beneficiaries of the “Roma Versitas” Kosovo Program for academic year 2018/2019

Lista preliminare e Studentëve sipas pikëve për vitin akademik 2018-2019 Per publikim

Leave a Reply