English bellow

FTESË PËR TË RINJTËT 15-25 VJEC
Të dashur të gjithë,
Ne po ju ftojmë të bashkoheni me ne në filmin e shkurtër që do të zhvillohet më 05 korrik 2018, në ambientet e ROMA VERSITAS, rruga Sylejman Vokshi 5/1, Prishtinë.
Qëllimi i punëtorisë do të jetë prezantimi i procesit të krijimit të filmave të shkurtër duke përdorur telefona mobil ose me pajisje të tjera të disponueshme për ne.
Ju keni mundësinë për të bërë filmin tuaj të shkurtër dhe ne do t’ju mbështesim duke bërë atë.
Nëse keni nevojë për ndonjë informacion shtesë ju lutemi kontaktoni Denis Mustafa : [email protected], ose telefononi 049/268/444
Ne do të presim të dëgjojmë nga ju!
Roma Versitas dhe Rolling Film Festival tim

Dear all,
We are inviting you to join us at the short films movie making workshop that will take place on 05. July 2018, at the ROMA VERSITAS office, street Sylejman Vokshi 5/1, Prishtina.
The aim of the workshop will be to introduce you to the process of making short films using mobile phones or/ with other equipment available to us.
You have the chance to make your own short film, and we will support you doing it.
If you need any additional information please contact Denis Mustafa at [email protected], or call 049/268/444
We will be looking forward to hearing from you!
Roma Versitas dhe Rolling Film Festival team

Leave a Reply