Image may contain: 3 people, people sitting and indoorPrezantimi i programit Roma Versitas Kosovo para përfituesve për vitin Akademik 2018/2019 – Prizren.

Sot me 15.08.2018 z. Genc Broqi – Menaxher i Programit para studenteve dhe brucoshave nga Prizreni në zyrat e RV Kosovo prezantoj programin Roma Versitas Kosovo si dhe sqaroj rendësin e programit i cili studentëve nga komunitetet i ofron përkrahje akademike. Si dhe gjatë takimit z. Broqi i është përgjigjur shumë pyetjeve të parashtruara nga studentët si dhe ka prezantuar programet e reja të cilat RV Kosovo planifikon ti implementoj së bashku me partneret dhe studentët.

Në ditët në vazhdim do prezantojmë programin edhe në qytetet tjera që të jemi më afër studentëve.

Me Respekt,
Roma Versitas Kosovo Team
Roma Versitas Kosovo financohet nga Roma Education Fund me seli në Budapest.

Presentation of Roma Versitas Kosovo Program to the potential beneficiaries, for the academic year 2018/2019 – Prizren.

Today, on 15.08.2018, Mr. Genc Broqi – Program Manager in front of students and graduates from Prizren in the offices of RV Kosovo introduced the Roma Versitas Kosovo program and clarified the importance of academic support that program provides for the students from community. As well during the meeting Mr. Broqi has answered to the questions asked by the students, and introduced new programs that RV Kosovo plans to implement together with the partners and students.

In the coming days we will present the program in other cities in order to be closer to the students.

With respect,
Rome Versitas Kosovo Team
Roma Versitas Kosovo is funded by Roma Education Fund based in Budapest.

Leave a Reply