OJQ-VoRAE në kuadër të departamentit të punësimit, Ju njoftojn se me 1 tetor, do të fillojnë trajnimet profesionale në Qendrën e Aftësimit Profesional në Prishtinë.

Ata të cilët mund të jetë përfitues janë nga këto komuna:
1.Komuna e Prishtinës,
2.Komuna e Fushë Kosovës,
3.Komuna e Lipjanit, gjithashtu ju njoftojmë se ne jua mbulojmë shpenzimet e transportit.

Profesionet e trajnimit që zhvillohen në QAP janë:

1. Instalime i Ujësjellësit

2. Instalim i ngrohjës Qendrore

3. Administrim biznesi/Vetëpunësim

4. Asistente administrative

5. Furrtari

6. Pastiçeri

7. TIK dhe Elektronikë Industrilae

8. Ndërtimtari

9. Servisim i pajisjve për zyre

Të interesuarit duhet të dergojne e-mail tek [email protected], më së largu deri me 20 Shtator, duke specifikuar llojin e trajnimit, emrin mbiemrin, numrin kontaktues, shkollimin, moshën dhe vendbanimin.

Ju Faleminderit!

Leave a Reply