Të nderuar/a Student/e,

Roma Versitas Kosovo Ju fron ne sesionin e parë informues për aplikimin e përfituesve të programit për vitin akademik 2018/2019. Në takim ftohen të gjithë studentët komuniteteve takimi i parë do të mbahet në Ferizaj me datë 15.08.2018 në zyrat e BRAN nga ora 10:00 për informata kontaktoni znj. Gyltene Osmani në 049 895 258.

Takimi tjetër do të mbahet në Prizren me date 15.08.2018 në zyrat e Roma Versitas Kosovo në kompleksin Evropa duke filluar nga ora 13:00 për informata mund ta kontaktoni z. Sylejman Elshani në 049 268 700.

Në takim do të shpaloset qëllimi dhe objektivat e Programit Roma Versitas si dhe do ipen informata shtesë rreth formës se aplikacionit dhe aplikimit.

Me respekt,
RV Kosovo Team.

Leave a Reply