Shkolla Nacionale për Drejtësi Tranzicionale

Mundesi jetike per te aplikuar per shkollen vjeshtore te organizuar nga Fondi per te Drejten Humanitare ne Kosove. Shkolla do të mbahet në Prishtine, në mes të datave 23-27 tetor 2017. Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke e plotësuar këtë formular. Kjo shkollë do të shtjellojë tema lidhur me instrumentet e ballafaqimit me të kaluarën, respektivisht me shtyllat e drejtësisë tranzicionale si: gjykimet për krime lufte, komisionet e së vërtetës, reparacionet dhe reformat institucionale. 2-3 vende i kemi te rezervuara. Mundesisht aplikoni sonte

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX7BY_qkC6Q9kdjDoONr5uMIuArL2eL5yJ3GHXKWO-Fb_DDQ/viewform

13 Replies to “Shkolla Nacionale për Drejtësi Tranzicionale”

Leave a Reply

Your email address will not be published.