Preliminary list of the beneficiaries of the program “Increasing access and participation of Roma students in tertiary education and transition to labour market in Kosovo” for academic year 2019-2020”

Lista preliminare e përfituesve të programit “Rritja e pjesëmarrësve të studentëve Romë në edukimin terciar dhe trazicioni në tregun e punës në Kosovë për vitin 2019-2020”.

Preliminarna Lista korisnika Programa “Povecanje participacje Romskih studenata u tercijalnom obrazovanju i trazicija na trziste rada na Kosovu za godinu 2019-2020”.

Preliminary list of the beneficiaries of the program “Increasing access and participation of Roma students in tertiary education and transition to labour market in Kosovo” for academic year 2019-2020”.

nr Emri dhe Mbiemri Vendi Universiteti Fakulteti Viti Totall
1 Egzon Ibishi Prishtinë UP “Hasan Prishtina” Juridik 3 187
2 Fitore Zeqiri Pejë “Haxhi Zeka” Pejë Juridik I përgjithshëm 3 183
3 Blerina Ramadanaj Pejë “Fehmi Agani” Gjakovë Mjeksi- Infermjeri 2 182
4 Valon Berisha Rahovec UP “Hasan Prishtina” Ndertimtari dhe Arkitekturë 2 177
5 Elvis Avdiu Lipjan RIT, Prishtinë IT dhe Menagjment 2 175
6 Nuhi Berisha Fushë Kosovë Kolegji Dardania, Prishtinë Psikologji dhe Studime Menagjeriale 2 150
7 Enisa Kurti Gjakovë “Fehmi Agani” Gjakovë Edukim- Parashkollor 2 137

 

Studentët të cilët nuk janë pranuar kanë të drejt ankese 7 ditë nga data e publikimit të listave preliminare. Ankesat duhet të dërgohen vetëm në mënyrë elektronike në email adresën: [email protected]

Studenti koji nisu prihvaceni ima pravo da se zale 7 dana od objavljivanja preliminarne listi. Zalbe se salju iskljucivo elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]

Students who are not accepted, they have right to appeal 7 days from the date of publication of the preliminary lists. Complaints should be addressed to the following email address: [email protected]

Me Respekt,

Roma Versitas Kosovo

Lista preliminare e përfituesve të programit TE-KOS 2019-2020

 

17 Replies to “Preliminary list of the beneficiaries of the program “Increasing access and participation of Roma students in tertiary education and transition to labour market in Kosovo” for academic year 2019-2020””

Leave a Reply

Your email address will not be published.