Sesionin e parë informues për aplikimin e përfituesve të programit për vitin akademik 2018/2019