Takim me maturatet e Prizrenit per regjistrimin e vitit akademik 2018/2019

Takim me maturatet e Prizrenit te komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptjan per inkuraimin dhe informimin e tyre per regjistrimin e vitit akademik 2018/2019 ne Univerzitetin Publik te Prizrenit Ukshin Hoti, dhe informimin per drejtimet te cilat jane ne kete Univerzitet.RVK Prizren.

20 Replies to “Takim me maturatet e Prizrenit per regjistrimin e vitit akademik 2018/2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published.