Hulumtimi i Sfidave te Studenteve nga Komunitetet Rom,Ashkali dhe Egjiptjan

Hulumtimi i Sfidave te Studenteve nga Komunitetet Rom,Ashkali dhe Egjiptjan
SIP Projektit i organizuar nga studentet Senad Ibishi, Arzie Rizani dhe Shemsi Kadolli.Programi Roma Verzitas Kosovo.

22 Replies to “Hulumtimi i Sfidave te Studenteve nga Komunitetet Rom,Ashkali dhe Egjiptjan”

Leave a Reply

Your email address will not be published.